3 Mayıs 2012 Perşembe

                                 SUÇLULUK DUYGUSU BİR ENERJİ VİRÜSÜDÜR
 
Özüne açılmayı mı istiyorsun?
Öyleyse, seni kapalı tutan şeylerle bir bir yüzleşmen gerekecek.
Bunlardan birisi suçluluk duygusudur.
Temelini "doğru-yanlış" yargısından alır.
Geçmişe veya geleceğe yöneliktir.

Yapmış olduğun birşeyi "yanlış" kalıbına oturtarak kendini yargılarsın.
Geleceğe yönelik ise; Yapman gerektiğini düşündüğün "doğru" şeyi yapmadığın, yapabilecek koşulları yaratmadığın ...
için kendini suçlarsın.

Her iki durumda da duygu aynıdır. Suçluluk duygusu seni içten içe kemirir. Kilitler. Uyman gereken bir davranış, düşünüş, oluş kalıbına uymadığın için bu ortaya çıkar.

Suçluluk duygusu bir enerji virüsüdür.
Bir adım sonrası ise, kendini cezalandırmaktır. Kefaret ödemen gerektiğini düşünerek enerjiyi dengeye getirmeye çalışırsın. Ve kendi yarattığın karmik bir döngüye girersin.

Oysa, Tanrısal bakış herşeyi sadece deneyim olarak görür. Doğru ve yanlış penceresinden bakmaz.
Sahip olduğun (olduğunu sandığın) özgür irade gerçek temelini buradan alır.

Suçluluk virüsü sana,
yargının ötesinde bir algıyı sunar. Olanı olduğu haliyle kabul etme potansiyelini mevcut kılar, bilmeni sağlar.
Kendini olduğun halinle sevebilme gücüne yaklaştırır seni.

Suçluluk dugyusunu da yargılama.
Zira, herşey sana iki yönlü hizmet eder. İstisnasız herşey!

Seni kendine yaklaştıracak en kısa yol tüm bunların farkındalığından geçer.
Devamını Gör

19 Mart 2012 Pazartesi

NEDEN HASTA OLURUZ..Tıp dünyasının mensupları bile hastalıkların çoğunluğunun, stres, gerginlik, negatif inanç kalıpları ve davranışlarla zihinde başladığını kabul ediyorlar. Kimyasallar vücutta saniyede 1 cm hızla ilerleken, enerji ise ışık hızı ile, yani saniyede 186,000 mil hızla vücutta hareket ediyor. Bir daha negatif bir duygu hissettiğinizde, bu bilginin bedeninizde bir yerde bir şekilde deneyimlenmek üzere beyninizden o bölgeye doğru ne kadar hızla hareket ettiğini ölçümleyin. Enerji seviyesinde bir şey oluyor mu, bakın. Düşünceleriniz, enerjinin bir ifade şeklidir. Dolayısı ile pek çok hastalık düşünceleriniz veya duygularınız tarafından yaratılıyorsa, bunların yine enerjiyi temel alan EFT İLE giderilmeye çalışılmasında fayda olduğunu düşünüyoruz.

EFT, travmalar, stres, korkular, fobiler, depresyon, bağımlılıklar gibi pek çok alanda binlerce durumda etkinliğini ispatlamış bir yöntemdir.

o başka bir yöntemin işe yaramadığı durumlarda çoğunlukla işe yarar
o genelde hızlı, uzun süre etkili ve yumuşak bir yöntemdir
o ilaç veya alet gerektirmez
o herkes tarafından kolayca öğrenilebilir
o kendi kendine uygulanabilir

HERŞEY ''ENERJİ''DİR...
Herşey "enerji"den oluşur. İnsan bedeni de dahil olmak üzere fiziksel her yapı istisnasız enerjidir. Einstein bu gerçeği yıllar önce bulmuştu. Dolayısı ile insan bedeni katı gibi görünse de temeli enerjidir. Bu gerçeği bugün tüm bilimadamları kabul ediyorlar. Bu gerçek son zamanlara kadar psikoterapi alanında pek farkedilmedi. Hem de enerji terapileri stres, travma yaratan hatıralar, kızgınlık, fobiler ve nerdeyse her tür duygusal problemde inanılmaz sonuçlar vermiş olmasına rağmen. Ama günümüzde bir çığ gibi yayılmakta olan bu teknik, pek çok kişide kısa sürede mucizevi etkiler göstermektedir.

Tüm negatif duyguların kökünde bedenin enerji sistemindeki bir blokaj, bir engellenme yatar. Fiziksel ve duygusal acılarımız ve hastalıklarımız duygularımızla çok yakından bağlantılı olduğu için çözümlenmemiş negatif duygularımızın pek çok fiziksel hastalık ve acıların kaynağı olduğunu söylemek yanlış olmaz.

EFT bir enerji terapisidir ve hızlı ve yumuşak bir yöntemdir. Duygusal akupunktur da denilebilen EFT basitçe, bilinen akupunkturun iğne batırmadan ve kendi kendine yapılanı olarak tanımlanabilir. Bedendeki belli noktalara 2-3 parmağın ucuyla hafifçe vurup bir takım cümleler söylenerek kolayca uygulanabilir.

EFT'nin 90'lı yıllarda ortaya çıkmasını ve gelişmesini sağlayan Gary Craig'in 2007 yılında Türkiye National Geographic kanalında ileri derecede yılan korkusu olan Amerikalı bir çiftlik sahibinin EFT ile nasıl şifalandırıldığı ile ilgili bir programı yayınlanmıştır. Stanford Üniversitesi mezunu bir mühendis olan Gary Craig'in oldukça kapsamlı EFT sitesi http://www.emofree.com/'da "danışman grubu" en az 15 tıp doktorundan oluşmaktadır. Yine aynı sitede ücretsiz olarak indirilebilecek İngilizce bir EFT el kitabı da yer almaktadır.

EFT'yi basit anlamda öğrenip günlük hayatlarında uygulayanlarda, kızgınlık, korku, panik atak, çaresizlik, hüzün gibi duygularında inanılmaz iyileşmeler olmaktadır ve bu durum pek çok şekilde kanıtlanmıştır.

EFT şifa yöntemleri arasında yeni bir dönemin açılmasını sağlamıştır çünkü artık problemleri çözmek için aylar, yıllar süren terapilere ve hırpalayıcı yöntemlere gerek kalmadı. Pek çok sorunu EFT ile dakikalar seviyesinde çözebilirsiniz. Yeni başlayanlarda %50 olan başarı oranı olan EFT'nin içine biraz daha girip değişik alanlarda uygulamaya ve konuyla ilgilenmeye başlayınca bu oran %98'e kadar yükselmektedir. Ve bu yöntem pek çok tıp adamı tarafından da kullanılmaktadır. Gary Craig'in sitesinde danışman grubunda en az 10 tıp doktoru bulunmaktadır ve sitede hergün dünyanın dört bir köşesinden yollanan başarı hikayeleri paylaşılmaktadır.

EFT son derece derin travmalarda da mucizeler yaratır. Bu tür bir çalışma içinse bir EFT terapisti ile çalışmak veya eğitim almak gerekmektedir. Bunun nedeni, çalışma sırasında ortaya çıkabilecek çeşitli duygular üzerinde çalışırken yöntemin ayrıntılarını bilmenin veya bilen birisi ile çalışmanın kökte yatan esas duyguya, düşünceye, inanca daha etkin ulaşabilme açısından sağlayacağı rahatlıktır.

EFT, yaşam kalitesini ve verimi yükselten bir tekniktir. Kişinin enerji seviyesini yükseltmenin yanısıra, özgüvenini arttırır, içindeki gücü ortaya çıkartır ve yapamayacağını düşündüğü şeyleri daha kolay gerçekleştirmesini sağlar. Düzenli olarak kendine hergün 5 -10 dakika EFT yapanlar daha umut dolu, daha şevkli olur, karşılarına çıkan problemleri daha kolay hallederler.

Bedenimizin yaşam kaynağı enerji, “meridyen” adı verilen ve kendileride enerjiden oluşan kanallar ile yayılır. Bu tüm sistem tarafından kullanılır. Yaşadığımız travmalar ve baskıladıklarımız belirdikleri anda, yaşamayıp içimizde tuttuğumuz duygular merdiyenlerde tıkanıklık, aksama yaratır. EFT bunların yüzeye çıkarılıp, giderilmesi için geliştirilmiş bir teknik’tir.


Yaşadığımız olumsuz bir olayın ya da bir travmanın anısı bedenin enerji kanallarında saklandıkça, bedensel ya da psikolojik acı yaşanır. Olumsuz düşünce veya anı bedenin enerji sisteminde aksaklık yaratır, bu da bedensel veya psikolojik acı olarak algılanır. Bazı anılar bizi rahatsız eder, bazıları etmez. Rahatsız eden anılar, enerji bedenimizde aksamaya neden olanlardır.

Geleneksel psikoterapi’de yapıldığı şekilde  bazen bu anıları tekrar etmek, derinlerine inmek, incelemek ve sahiplenmek- asıl sebep, yani enerji tıkanıklığı varlığını sürdürdüğü için- kişinin ruh halinde olumlu gelişmeler sağlayamaz. Bu nedenle bugün birçok psikoterapist EFT ve benzeri meridyen terapileri uygulamaktadır.

Duygusal özgürleşme teknikleri ile olumsuz duyguya odaklanıp bu aksaklığı yüzeye çıkardıktan sonra, enerji kanallarımızın uç noktalarına kısa vuruşlar yaparak kanallarda ki aksamaları giderebiliriz. Böylece; olumsuz duygular tamamen ortadan kalkar, yaşama daha kolayca devam edebiliriz.

17 Ocak 2012 Salı

EFT İle Kendinizi Şifalandırmaya Hazır Olun...

''Bütün olumsuz duyguların nedeni,vücudun enerji sisteminin bozulmasıdır''EFT Nedir? Nasıl Uygulanır? Faydaları Nelerdir?

EFT - “Emotional Freedom Technique”, yani “Duygusal Özgürlük Tekniği”

Tüm fiziksel, zihinsel, ruhsal sorunların, hastalıkların altında, enerji sistemimizdeki tıkanıklıklar yatar.

(bağımlılıklar, fiziksel rahatsızlıklar, korkular, fobiler, depresyon,Vs…).

EFT, bu tıkanıklıkların ortadan kaldırılmasında kullanılan yöntemdir.

EFT’yi oluşturan alt disiplinler arasında akupunktur yerine akupres, hipnoz, modern psikoterapi ve nlp vardır.

Her sorunun altında bir olay ve ondan kaynaklanan bir duygu bulunur. Bu duygu kişiyi, kendi kendini hasta edecek kadar yaralayabilir. Çözüm, kişinin o olay ve duygu ile barışmasıdır. Böylece vücudun, kötü bilinçaltı kaydını, iyi ve olumlu kayıtla değiştirerek kendini tedavi etmesi sağlanır.

EFT nasıl uygulanır?

İğnesiz Akupunktur gibi düşünülebilir.
Vücudumuzdaki, enerji noktalarını, parmak uçlarıyla uyarıp ve farklı telkin teknikleri kullanarak, problemlerin nedenlerini kökten yüzeye çıkarır ve ortadan kaldırır.

Tamamen bilinçli olarak yapılan bir alt bilinç çalışmasıdır.

Yan etkisiz, güvenli bir yöntemdir.

EFT, tamamen güvenli, etkili, kalıcı bir yöntemdir.


EFT nerelerde kullanılır?

Korkular ve fobiler; hayvan, yükseklik, ameliyat, karanlık, yalnızlık ve benzer…

Sınav stresi ve sınav korkusunu yenebilme, okula konsantrasyon, Motivasyon, öğrenme sorunları ve hiperaktif

Panik atak

Psikolojik problemler; stres, depresyon, disleksi, uykusuzluk,

üzüntü, klostrofobi ve benzeri…

İfade edememe, utangaçlık, konuşamama problemleri

Takıntılar

Fiziksel rahatsızlıklar; migren…

Madde bağımlılığı

Kötü alışkanlıklar; sigara, alkol, uyuşturucu…

Kilo problemleri

Kaza sonrası travmalar

Performans sorunları;spor

Ailesel problemler

Ve benzeri.